Superbio

  • PA referentie Superbio2

Superbio is een innovatieproject. Met advies en een steun tot 75% wil Superbio KMO's in de bio-based economy ondersteunen. Phobos & Actor ontwikkelde een logo en huisstijl. Met infographics en iconen verduidelijken we hun diensten en waardekettingen, zodat hun huisstijl net zoals hun projecten grensoverschrijdend is.

Meer Logo en Huisstijl